Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 7652Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Eftelingsestraat-Dodenauweg te Kaatsheuvel.

Aanvraag ontvangen op 8 juli 2019 met registratienummer WBD19-05892 voor het verharden van een parkeerterrein (40.000 m2) en graven van een infiltratiesloot en een wadi ten behoeve van de infiltratie van hemelwater ter hoogte van Eftelingsestraat-Dodenauweg te Kaatsheuvel.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 12 juli 2019