Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 7520Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van een bestaande duiker en het plaatsen van twee nieuwe duikers ter plaatse van Duffeltdijk 12 te Leuth

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het verwijderen van een bestaande duiker en het plaatsen van twee nieuwe duikers ter plaatse van Duffeltdijk 12 te Leuth. zaaknummer 2019046054.

Start bezwaartermijn: 04-07-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html