Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 7519Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een standbeeld (De Kaaisjouwer) in de beschermingszone van een waterkering ter plaatse van de Waalkade / Lindenberghaven te Nijmegen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het plaatsen van een standbeeld (De Kaaisjouwer) in de beschermingszone van een waterkering ter plaatse van de Waalkade / Lindenberghaven te Nijmegen. Zaaknummer 2019068595.

Start bezwaartermijn: 04-07-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html