Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 7518Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een brug in een A-water en het vervangen van een uitrit aan een weg in beheer bij het waterschap ter plaatse van Graaf Huibertlaan 43 te Everdingen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het vervangen van een brug in een A-water en het vervangen van een uitrit aan een weg in beheer bij het waterschap ter plaatse van Graaf Huibertlaan 43 te Everdingen. Zaaknummer 2019071179.

Start bezwaartermijn: 04-07-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html