Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 7508Plannen | overigWatervergunning Sint Jansteen

Het waterschap heeft op 3 juli 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de kern van Sint Jansteen.