Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 7506Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een beschoeiing, vlonder en plaatsen van een schutting nabij een  B-watergang ter plaatse van Waterlinie 89 te Sleeuwijk

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het aanleggen van een beschoeiing, vlonder en plaatsen van een schutting nabij een  B-watergang ter plaatse van Waterlinie 89 te Sleeuwijk. Zaaknummer 2019076165.

Start bezwaartermijn: 06-07-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html