Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 7458Overige overheidsinformatieOnderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 26-06-2019 het Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen vastgesteld.

 

Het nieuwe Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen omschrijft hoe het waterschap onderhoud aan watergangen en waterkeringen uitvoert. Het plan is afgestemd op de Wet natuurbescherming en de nieuwe gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen.

In het nieuwe Onderhoudsbeheerplan is het onderhoud afgestemd op de functie van water aan- en afvoer voor watergangen en op de kwaliteit van de grasmat op waterkeringen. Daarnaast worden de ecologische kansen optimaal benut. Hierbij hanteren we de habitat (leefomgeving) benadering zoals omschreven in de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen.

 

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpplan zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van het plan. Het vastgestelde Onderhoudsbeheerplan is te vinden op de website van waterschap Hunze en Aa’s. www.hunzeenaas.nl/over ons/voldoende water/onderhoud: wat er verandert