HAS2019_Z17426 TenneT TSO B.V.

Watervergunning voor het maken van twee gestuurde boringen onder het A.G. Wildervanckkanaal ten zuiden van de spoorlijn te Zuidbroek.

 

Op grond van de Keur is een watervergunning verleend aan TenneT TSO B.V., Postbus 718 te ARNHEM voor het maken van twee gestuurde boringen onder het A.G. Wildervanckkanaal ten zuiden van de spoorlijn te Zuidbroek.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Klaas Mulder (tel. 0598-693800).

 

Naar boven