Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 7188Overige overheidsinformatieVaststelling definitief projectplan herprofilering Rijnwijckse Wetering

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 25 juni 2019 het projectplan voor het project “Herprofileren Rijnwijckse Wetering” definitief heeft vastgesteld. In het projectplan staan werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van gelegen 25 maart tot en met 6 mei 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn twee zienswijzen ingediend.

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/zeist/herprofilering-0/

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis,

tel. 06-55214802 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl 

 

Houten, 1 juli 2019