Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 6945Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning voor plaatsing nieuwe brug en het herstellen van de kades in het Dok nabij de Willem Ruijsstraat te Vlissingen

Werkzaamheden aan de kades in het Dok nabij de Willem Ruijsstraat Vlissingen

Waterschap Scheldestromen heeft op 6 juni 2019 een watervergunning verleend aan de gemeente Vlissingen voor plaatsing van een nieuwe brug en het herstellen van de kades in het Dok nabij de Willem Ruijsstraat te Vlissingen.