Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 6825Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - watervergunning voor planten van 2 bomen, ingraven trampoline en plaatsen platen van cortenstaal ter plaatse van Ossewei 3 te Rossum

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het planten van 2 bomen, ingraven trampoline en plaatsen platen van cortenstaal ter plaatse van Ossewei 3 te Rossum. Zaaknummer 2019062348.

Start bezwaartermijn: 12-06-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html