Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 6820Beschikkingen | afhandelingWaterschap Rivierenland - ontheffing van het Binnenvaartpolitiereglement voor het tijdelijk stremmen van De Linge ter hoogte van Kloostersteeg/Appeldijk te Beesd op 6 juli 2019 van 14.00 tot 15.00 uur in verband met de 34e editie van de triathlon

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten ontheffing te verlenen van het Binnenvaartpolitiereglement voor het tijdelijk stremmen van De Linge ter hoogte van Kloostersteeg/Appeldijk te Beesd op 6 juli 2019 van 14.00 tot 15.00 uur in verband met de 34e editie van de triathlon, zaaknummer 2019066261.

Start bezwaartermijn: 12-06-2019.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Bezwaar

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: regelen en aanvragen, bezwaar

http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html