Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 6720Beschikkingen | afhandelingWijziging verleende vergunning aanleggen distributieleiding, Couwenhoek in Capelle aan den IJssel.

(D2019-06-001087, 13 juni 2019) wijziging voor watervergunning 2018-005185. De vergunning is verleend voor het aanleggen en behouden van een water distributieleiding ter hoogte van het nieuwbouwproject Couwenhoek te Capelle aan den IJssel. De wijziging heeft betrekking op het aanpassen van een bestaande waterleiding door de aanleg van een keerwand nabij het Anna Maria van Cappellenpark.

De vergunningen en de ontheffingen liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor inzage of nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. nr. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden tot 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.