Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 6553Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van de Zuiderkanaalweg te Sprang-Capelle.

Aanvraag ontvangen op 3 juni 2019 met registratienummer WBD19-04231 voor het plaatsen van poorten in de zonering van de primaire waterkering P50 ter hoogte van de Zuiderkanaalweg te Sprang-Capelle.

 

Indien u meer informatie wenst over de aanvraag kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 076 564 13 45.

 

Breda, 12 juni 2019