Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 6549Overige overheidsinformatieSchouw over de Utrechtse dijken

Vanaf maandag 1 juli 2019 voert het waterschap de schouw uit aan de dijk tussen tussen Amerongen en Schoonhoven (langs de Neder-Rijn en Lek). Hierbij controleert het waterschap of onderhoudsplichtigen het onderhoud aan 'hun' deel van de dijk hebben uitgevoerd. Als waterschap controleren we regelmatig of het onderhoud voldoende is uitgevoerd. Goed onderhoud draagt immers bij aan een sterke dijk.

Onderhoud moet vóór 1 juli 2019 zijn uitgevoerd

Onderhoudsplichtigen, doorgaans grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat het onderhoud vóór 1 juli 2019 is uitgevoerd. Tijdens de schouw worden algemene Keurovertredingen meegenomen, maar wordt ook op de volgende punten gelet:

- De binnen- en buitentaluds en bermen zijn geëgaliseerd, gemaaid of afgeweid.

- Alle distels en brandnetels van de dijk zijn verwijderd (taluds en bermen).

 

Handhaving

Gezien het belang van het onderhoud aan de dijk volgt een sanctie in geval van een overtreding.

Vragen over de dijkschouw?

Belt u dan tijdens kantooruren (030) 634 57 00.

 

Houten, 12 juni 2019