Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 6505Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg

Op woensdag 12 juni 2019 om 15.00 uur vindt in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur.

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Spreekrecht toehoorders

3. Juridische verankering burgercommissieleden; bemensing commissies (AB-voorstel 2019, nummer 38)

4. Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken liggen tot en met woensdag 12 juni 2019 voor een ieder ter inzage in het waterschapskantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De agenda en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl).

Informatie

Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 11 juni 2019

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf