Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 6456Overige overheidsinformatieTer inzage: rapportage onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard verrichten jaarlijks onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Op basis van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid HHSK” is door het college in de programmabegroting 2018 voorgesteld onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het werken met verzamelkredieten en programmakredieten.

De rapportage van dit onderzoek ligt van 8 juni tot en met 21 juni 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap en is algemeen verkrijgbaar. U kunt de rapportage ook vinden als bijlage bij deze bekendmaking en op de website van het hoogheemraadschap als agendapunt van de vergadering van 26 juni 2019 (http://hhsk.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi).