Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 6378Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp-jaarrekening 2018

De ontwerp-jaarrekening 2018 van het waterschap Hunze en Aa’s ligt ter inzage van dinsdag 11 juni 2019 tot en met dinsdag 25 juni 2019 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bij het waterschapshuis, Aquapark 5 te Veendam.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over de ontwerp-jaarrekening schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap, postbus 195, 9640 AD Veendam.

Wie daar in de schriftelijke reactie om vraagt, krijgt de gelegenheid de zienswijze mondeling toe te lichten.

Een exemplaar van de ontwerp-jaarrekening is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Voor nadere informatie:

de heer Remco Hennipman

telefoonnummer (0598) 69 3794