Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2019, 6331Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking onttrekkingsverbod

 

Waterschap Vallei en Veluwe stelt met ingang van 5 juni 2019 voor onbepaalde tijd een onttrekkingsverbod in. Dit verbod geldt voor onttrekking van water vanuit oppervlaktewaterlichamen in het gehele beheersgebied van het waterschap met uitzondering van

 

a. de oppervlaktewaterlichamen in de volgende gebieden:

• Putterpolder;

• Polder Arkemheen;

• Bunschoterpolder;

• Eemnesserpolder;

• Polder Soest;

• Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk;

• Inlaatgebied Laak + Vathorst;

• Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering);

• De Hoenwaard;

• Polder Hattem;

• Polder Oosterwolde-Oldebroek;

• Polder ’t Goor Elburg,

b. de oppervlaktewaterlichamen:

• het Valleikanaal;

• de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift;

• de Eem;

• de Arkervaart;

• de Zijdewetering/Krakerswijk,

zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, zie hiernaast bij Externe bijlagen.

Deze maatregel geldt ook voor degenen die over een vergunning beschikken om oppervlaktewater te onttrekken. Deze vergunningshouders worden tevens persoonlijk benaderd.

Op grond van artikel 3.7 van de keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 is het waterschap bevoegd, ingeval van grote schaarste aan water dan wel ingeval een zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, een algemeen verbod tot wateronttrekking uit oppervlaktewaterlichamen uit te vaardigen.

Voor meer informatie over het onttrekkingsverbod kunt u bellen met Waterschap Vallei en Veluwe via (055) 5 272 600.