Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 6322Overige overheidsinformatieAankondiging openbare vergaderingen commissies en Algemeen Bestuur

Commissievergaderingen 19 juni 2019 

Op 19 juni 2019 vinden de volgende openbare vergaderingen van commissies uit het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel plaats:

 • 1.

  09.00 – 11.30 u  commissie Watersysteem (WS)

 • 2.

  12.00 – 14.00 u  commissie Waterketen en schoon water (WK)

 • 3.

  14.30 – 16.30 u commissie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF)

  De commissievergaderingen worden gehouden in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 in Boxtel.

   

Een aantal onderwerpen wordt eerst behandeld in een van de commissies en daarna in het algemeen bestuur. De agenda en stukken voor de commissievergaderingen zijn vanaf 6 juni  2019 beschikbaar via de website van De Dommel. Onder het kopje ‘Agenda’s en verslagen’ vindt u de vergaderstukken als u op de betreffende vergadering klikt.

Algemeen Bestuur 3 juli 2019  

De watergraaf heeft een openbare vergadering van het algemeen bestuur belegd in het Waterschapshuis in Boxtel op 3 juli 2019, van 14.00 – 16:30 uur. De definitieve agenda evenals de bijbehorende stukken zijn vanaf 27 juni 2019 beschikbaar via de website van De Dommel, onder het kopje ‘Agenda’s en verslagen’.

Indien u een van de vergaderingen wilt bijwonen, verzoeken wij u dit vooraf te melden bij bestuursondersteuning, e-mail bestuursondersteuning@dommel.nl. of via het klantcontactcentrum van het waterschap, 0411-618618.