Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 6065Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp-projectplan NVO Slimmenwetering

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 21 mei 2019 het ontwerp-projectplan voor het project NVO Houtense Wetering heeft vastgesteld en ter inzage legt voor inspraak. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.

 

Stukken inzien

Van 30 mei tot en met 11 juli 2019 kunt u het ontwerp-projectplan digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/woerden/

 

Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-projectplan digitaal in te zien, dan kunt u het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, te Houten, elke werkdag van 9.00 -17:00 uur.

 

Zienswijze

U kunt gedurende een periode van 6 weken uw zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan via het inspraakformulier op de website, di u kunt versturen per e-mail via stijn.maathuis@hdsr.nl of schriftelijk bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ, Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 11 juli 2019.

 

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 030-209 7265 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl 

 

Houten, 27 mei 2019.