Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 6032Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-004671 aanbrengen en hebben van een distributieleiding in een mantelbuis nabij Frederik van Eedenhove 10 in Zoetermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 23 mei 2019 een besluit genomen aan KPN BV voor het middels een diepe gestuurde boring aanleggen en hebben van een distributieleiding van telecomkabels in een mantelbuis Ø 110 mm nabij Frederik van Eedenhove 10 in Zoetermeer.

 

De stukken liggen tot en met 4 juli 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Hartman van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 54.

 

Leiden, 23 mei 2019