Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2019, 5712Overige besluiten van algemene strekkingExtra vergadering Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019 in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel. De aanvang van de vergadering is 14.00 uur.

 

Het betreft een extra vergadering.

 

U bent van harte uitgenodigd om deze extra vergadering bij te wonen. Het is mogelijk tijdens de vergadering het woord te voeren over één of meer agendapunten. Een verzoek daarvoor kunt u uiterlijk een half uur voor het begin van de vergadering bij de dijkgraaf indienen. De agenda met de vergaderstukken vindt u, vanaf maandag 20 mei 2019, op onze website. De stukken liggen ook voor iedereen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

 

Algemeen Bestuur, vrijdag 24 mei 2019, aanvang 14.00 uur

 

Op de agenda staan de volgende punten:

 • -

  Opening

 • -

  Vaststellen agenda

 • -

  Trekking stemnummer

 • -

  Mededelingen

 • -

  "Door water verbonden, Sterke dijken, (be)leefbare iconen”, Bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2019-2023

 • -

  Aantal en tijdsbestedingsnorm dagelijks bestuur

 • -

  Benoeming van de heemraden

 • -

  Rondvraag

 • -

  Sluiting