Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 5654Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 16 mei 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het uitbreiden van een bedrijfsgebouw viskwekerij aan de Oost Zeedijk 13 te Colijnsplaat.