Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 5653Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 13 mei 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen van gewassen op een landbouwperceel aan de Blauwewijk in Wolphaartsdijk.