Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5646Overige overheidsinformatieRECTIFICATIE Openbare vergaderingen algemeen bestuur en commissies

De vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur komt te vervallen.

 

Op dinsdag 28 mei 2019 om 19.00 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

 

Op dinsdag 28 mei 2019 om 20.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken zijn tijdig digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 20 mei 2019