Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 561Plannen | overigWatervergunning Van Hertumweg Goes

Het waterschap heeft op 14 januari 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater voor het realiseren van een tunnel onder het spoor aan de Van Hertumweg in Goes.