Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5407Overige overheidsinformatieOpenbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur op 28 mei, 6 en 26 juni

Op dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

 

Op donderdag 6 juni 2019 om 19.30 uur komt de gecombineerde commissie Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en Zuiveringsbeheer en Systeem, Kwaliteit en Keten in een openbare vergadering bijeen.

 

Op woensdag 26 juni 2019 om 13.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering, waarin o.a. de jaarrekening en het jaarverslag formeel worden vastgesteld.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken zijn tijdig digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 14 mei 2019