Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 5402Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Hallehoogte 1, Domburg

Werkzaamheden Hallehoogte 1 te Domburg.

Waterschap Scheldestromen heeft op 30 april 2019 een watervergunning verleend aan G.A. van Ballegooijen voor de sloop en het nieuw bouwen van een duinwoning aan de Hallohoogte 1 te Domburg.