Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 5333Overige overheidsinformatieBenoeming lid algemeen bestuur in verband met tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling.

De voorzitter van het centraal stembureau van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat mevrouw N. van Zoelen (PvdA) per 1 mei 2019 tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling (art. X 10, lid 1, van de Kieswet), als lid van het algemeen bestuur.

Per 1 mei 2019 is op de tijdelijk opengevallen plaats de heer W.A. Heesen benoemd. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur zal het onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie plaats vinden.

 

De benoeming wordt van rechtswege geëindigd met ingang van 21 augustus 2019 (art. X 12, lid 2, van de Kieswet).

 

Houten, 13 mei 2019

P.J.M. Poelmann

Voorzitter centraal stembureau