Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 5266Overige overheidsinformatieTerinzagelegging Jaarverslag 2018 Waterschap Noorderzijlvest

Vanaf 14 mei tot en met 28 mei 2019 ligt het Jaarverslag 2018 van Waterschap Noorderzijlvest voor een ieder ter inzage.

 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant treft u achter in deze rapportage aan.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

U kunt de documenten inzien tijdens openingsuren in het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

 

Het betreffende document treft u links aan bij 'Externe bijlagen'.

Het Jaarverslag 2018 zal worden behandeld tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap op woensdag 29 mei aanstaande.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Bergsma, telefoon (050) 309 9508.