Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 5265Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking Hillegommerpolders toe te voegen aan Kaart 7

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 27 november 2018 het volgende besluit vastgesteld:

Het gebied dat aangeduid wordt op de bijbehorende kaart (18.143863) in de Venniperpolder, Elsbroekerpolder en de Vosse- en Weerlanerpolder (Hillegommerpolders) toe te voegen aan Kaart 7: gebieden waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan.

Deze kaart behoort bij Uitvoeringsregel 17: Peilafwijking, van de Keur Rijnland 2015.

Het besluit kan worden ingezien van 10 mei 2019 tot en met 22 juni 2019:

1. op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

2. vanaf 11 mei 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Tegen dit besluit kan op grond van artikel 8:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 10 mei 2019