Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 5255Overige overheidsinformatieBekendmaking concept-Waterkeringbeheerplan waterschap Noorderzijlvest

Op 7 mei 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest een concept-versie van het geactualiseerde waterkeringbeheerplan vastgesteld.

 

Waterkeringbeheerplan

Het waterkeringbeheerplan beschrijft het beleid en beheer voor de kerntaak van het waterschap: waterveiligheid. Alle nationale en regionale wet- en regelgeving, beleidsdocumenten, visies en laatste ontwikkelingen zijn in het waterkeringbeheerplan inzichtelijk gemaakt. Het plan vat samen welke doelen het waterschap op waterveiligheid nastreeft en welke opgaven en activiteiten er liggen voor de komende jaren. Daarnaast geeft het een overzicht van de documenten waarin de uitvoering, het beleid en de regelgeving van Noorderzijlvest zijn terug te vinden.

 

U kunt het beheerplan inzien

Het concept plan kunt u van 8 mei 2019 tot 19 juni 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen inzien

en is digitaal te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen en op www.noorderzijlvest.nl

 

Meer informatie

Omdat dit een beleidsplan betreft kunt u geen zienswijzen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Wel kunt u vragen stellen of meer informatie opvragen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen met de heer B. Bulsink via het telefoonnummer 0503048951

 

Vaststelling Algemeen Bestuur

Het plan wordt op 10 juli door het Algemeen Bestuur behandeld.

De eventuele binnengekomen reacties worden dan ook meegenomen.