Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2019, 5222Overige overheidsinformatieHoogheemraadschap van Delfland– kennisgeving – Ontwerp jaarverslag 2018 inclusief de financiële jaarrekening 2018

Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt op grond van de Waterschapswet een jaarverslag over 2018 op met daarin opgenomen de financiële jaarrekening 2018.

Het ontwerp jaarverslag 2018 inclusief de financiële jaarrekening 2018 ligt met ingang van 9 mei 2019 twee weken voor eenieder ter inzage kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl