Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 5177Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-006099 leggen en hebben van mantelbuizen en het tijdelijk afdammen van overige watergangen ter plaatse van het project "De Hoek tussen Hoofddorp en schiphol-Rijk"

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 6 mei 2019 een besluit genomen aan Liander Infra B.V. voor

a. het door middel van horizontale gestuurde boringen leggen en hebben van mantelbuizen ø 160 mm, ø 200 mm, ø 400 mm (alle buizen PE100 SDR11)en/of kabels in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van het in project ‘De Hoek tussen Hoofddorp en Schiphol-Rijk’ genoemde verbindingen;

b. het tijdelijk afdammen van overige watergangen in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het in open ontgraving aanleggen en hebben van mantelbuizen ø 160 mm (PE100 SDR11) en/of kabels ter plaatse van het in project ‘De Hoek tussen Hoofddorp en Schiphol-Rijk’ genoemde verbindingen.

 

De stukken liggen tot en met 3 juni 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Zee van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

 

Leiden, 6 mei 2019