Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 5176Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-006684 vervangen van een brug ter plaatse van Oosteinderweg 170 te Aalsmeer.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 6 mei 2019 een vergunning verleend voor

a. Het vervangen en hebben van een brug binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

b. Het vervangen en hebben van een brug binnen de kernzone van een primaire watergang; ter plaatse van Oosteinderweg 170 te Aalsmeer.

 

De stukken liggen tot en met 3juni 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 60.

 

Leiden, 6 mei 2019