Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 503Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingen van de kaart behorende bij de Algemene regel Dempen schouwsloot en overig oppervlaktewaterlichaam.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 12 november 2018 de wijzigingen van de kaart behorende bij de Algemene regel Dempen schouwsloot en overig oppervlaktewaterlichaam vastgesteld.

De wijzigingen van de kaart treden per 1 december 2018 in werking.

De Algemene regel Dempen schouwsloot en overig oppervlaktewaterlichaam voorziet in de vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur van het waterschap Hunze en Aa’s voor het dempen van een schouwsloot of overig oppervlaktewaterlichaam. Bij deze Algemene regel hoort een kaart. Het op deze kaart vastgelegde bebouwde gebied is in de loop der jaren veranderd. De kaart is daarom aangepast aan de stedelijke ontwikkelingen. De wijzigingen van de kaart zijn nu definitief vastgesteld.

Ter informatie is de tekst van de Algemene regel Dempen schouwsloot en overig oppervlaktewaterlichaam bijgevoegd.

Voor nadere informatie: Jan Copinga, telefoon: 0598 693273 of Klaas Mulder, telefoon: 0598 693286. ​