Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 5

Gepubliceerd op 2 januari 2019 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking beslissing centraal stembureau omtrent registratie politieke groepering

Het centraal stembureau van Waterschap De Dommel maakt bekend dat tijdens de zitting van het centraal stembureau gehouden op 27 december 2018 het volgende besluit is genomen ter zake van een ontvangen verzoek tot wijziging van een geregistreerde aanduiding als bedoeld in artikel G 2a van de Kieswet;

BESLUIT:

In te stemmen met het verzoek van Stichting Water Natuurlijk tot het wijzigen van de statutaire zetel en vestigingsplaats en de aanwijzing van de (eerste) gemachtigde.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde beslissing van het hoofdstembureau beroep instellen. Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze openbare kennisgeving worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Als u beroep indient moet u griffierecht betalen.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Marco Spee, (0411) 618 618.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl