Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 4828Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur op 15 mei

Op woensdag 15 mei 2019 om 19.30 uur komt het algemeen bestuur bijeen in een openbare vergadering.

Agenda en stukken

De agenda en de daarbij behorende stukken zijn tijdig digitaal te raadplegen op onze website https://www.hdsr.nl/bestuur-organisatie

 

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf.

Houten, 24 april 2019