Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 4603Overige overheidsinformatieWijziging besluit verbod op onttrekken van grondwater voor het deelgebied Boven Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 2 april 2019, vanwege de geringe neerslag van de afgelopen periode en de in het beheersgebied aanwezige grondwatervoorraad, een algeheel tijdelijk verbod om grondwater te onttrekken voor het deelgebied Boven Dommel ingesteld.

In dit besluit zijn enkele onduidelijkheden geconstateerd tijdens de uitvoering van het verbod Met een wijziging van dit besluit worden deze onduidelijkheden weggenomen.

Inzage

De wijziging van het ‘besluit verbod op onttrekken van grondwater voor het deelgebied Boven Dommel’ vindt u in de bijlage van deze bekendmaking Deze bijlage kunt u inzien of downloaden (linkerzijde van deze pagina).

Inwerkingtreding

De wijziging van het besluit verbod op onttrekken van grondwater geldt met ingang van 25 april 2019 en blijft van kracht gedurende de periode dat het onttrekkingsverbod in werking is.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken tegen het bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:

  voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

  sector bestuursrecht

  Postbus 90.125

  5200 MA Den Bosch

  In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

   

  Contact

  Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klanten Contact Centrum, telefoonnummer (0411) 618618.