Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2018

Met ingang van dinsdag 23 april 2019 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2018, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 mei 2019.

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350.

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven