Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 438Beschikkingen | afhandelingHAS2018_15315 V.o.f. van Adrichem, Noorderstraat 8 9635 TG Noordbroek

 

V.o.f. van Adrichem, Noorderstraat 8, 9635 TG Noordbroek

 

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een spoelplaats, in de sloot aan de noordzijde van de inrichting.

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan V.o.f. van Adrichem, Noorderstraat 8, 9635 TG Noordbroek voor het lozen van afvalwater afkomstig van de spoelplaats, in de sloot aan de noordzijde van de inrichting.

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 17 januari tot en met 28 februari 2019. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Elias Bos tel. 0598-693245).