Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2019, 4193Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het bemalen van een bouwput ten behoeve van de uitbreiding van het WTC, ter hoogte van Strawinskylaan 1057, 1077 XX Amsterdam - AGV - WN2019-002183

 

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het bemalen van een bouwput ten behoeve van de uitbreiding van het WTC, ter hoogte van Strawinskylaan 1057, 1077 XX Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 16 april 2019 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 30 april 2019 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij ons zaaknummer WN2019-002183?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met H.T.J. Wester, telefoon 06-12356067. Als u daarbij ons zaaknummer WN2019-002183 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 16 april 2019.