Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 4190Overige besluiten van algemene strekkingWaterverunning Vrouwenpolder

Het waterschap heeft op 11 april 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een tijdelijke bemaling voor aanleg kelder onder nieuwbouw woning Fort den Haakweg 32b in Vrouwenpolder.