Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4183Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting 2020 bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2020 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis ter inzage ligt.

Aqualysis is de naam van het gezamenlijk centrale waterschapslaboratorium voor vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2020 van Aqualysis treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. De ontwerpbegroting2020 van Aqualysis ligt met ingang van 17 april 2019 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting 2019 van Aqualysis kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.