Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4182Overige overheidsinformatieOntwerpbegroting 2020 gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2020 van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT) ter inzage ligt.

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2020 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. De ontwerpbegroting 2020 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn ligt met ingang van 17 april 2019 gedurende een periode van twee weken ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo en is algemeen verkrijgbaar.

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerpbegroting 2019 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.