Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 407Overige overheidsinformatieHDSR - Diepte-/Profielschouw maart 2019

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren vanaf 1 maart 2019 of alle watergangen in het gebied Oude Rijn voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt.

 

Bij het schonen moet u de sloot op de oorspronkelijke diepte terugbrengen en er voor zorgen dat het slootprofiel correct is. De vereiste diepte is 60 cm ten opzichte van het winterpeil. Incidenteel is de vereiste diepte niet haalbaar, bijvoorbeeld door harde bodem, of hele smalle sloten. Onze schouwmeesters houden hier rekening mee. Ook moet u zorgen voor een goede staat van onderhoud van in de sloot aanwezige kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen.

 

In de Legger Oppervlaktewateren 2012 is de onderhoudsplicht van watergangen geregeld. Op onze website kunt u op een interactieve Leggerkaart de watergangen bekijken met daarbij de onderhoudsverplichtingen. Ga daarvoor naar http://www.hdsr.nl/ en klik op “Vergunningen, subsidies en schouw) en klik daarna op “subsidies, regelgeving en toezicht” en klik daarna in de rechterkolom op “regelgeving waterbeheer”.

Op onze website kunt u ook informatie vinden waar wij op controleren. Ga daarvoor naar http://www.hdsr.nl/ klik op het kopje: “Vergunning, subsidies en schouw” en klik daarna op “Onderhoud en schouw”. Hier vindt u specifieke informatie over de schouw, en veel gestelde vragen.

 

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) onderhouden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren. Tussen hoogwatervoorzieningen in de lintbebouwing is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De slechte waterhuishouding kan verzakkingen veroorzaken doordat veel gebouwen op houten palen zijn gebouwd.

 

Indien bij controles blijkt dat de watergang niet meer voldoet aan de oorspronkelijke diepte, ontvangt u een brief. U heeft dan tot maart 2020 de tijd om het onderhoud aan de watergang uit te voeren. Wanneer blijkt dat u het onderhoud dan nog niet heeft uitgevoerd zullen wij overgaan tot een handhavingstraject.

 

Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden, meer informatie hierover kunt u op de website vinden onder “gedragscode voor onderhoud”.

 

Wij stellen u nu reeds op de hoogte van de diepte-/profielschouw, zodat u de onderhoudswerkzaamheden in uw planning of bedrijfsvoering kunt meenemen.

 

Informatie

Heeft u vragen over de diepte-/profielschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het schouwteam, telefoon (030) 209 7365 of kijk op onze website www.hdsr.nl.

 

Houten, januari 2019