Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 4045Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor reeds uitgevoerde en nog uit te voeren handelingen in een watersysteem, nabij Thesingerweg 17 te Thesinge.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.