Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2019, 4033Beschikkingen | afhandelingWatervergunning voor reeds uitgevoerde en nog uit te voeren handelingen in een watersysteem, nabij Oudedijksterweg 2 te Eenrum.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. U kunt ook digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.