Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3813VerordeningenBesluit intrekking Keur, algemene regels en beleidsregels Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van waterschap hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van 19 maart 2019 met DM nr. 1502764;

gelet op de besluiten van het algemeen bestuur d.d. 19 december 2018 (1475838, 1446665, 1454022) en 20 februari 2019 (1475838, 1469136) en het besluit van het college van 5 februari 2019 (1490168, 1483299);

gelet op artikel 3:40 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 75 van de Waterschapswet;

 

 

Besluit

 • 1.

  Tot het inwerking laten treden, met ingang van 1 mei 2019, van de volgende besluiten:

 • a.

  Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 19 december 2018;

 • b.

  Uitvoeringsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college bij besluit van 5 februari 2019;

 • c.

  Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college bij besluit van 5 februari 2019;

 • d.

  Legger oppervlaktewateren 2018, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 20 februari 2019;

 • e.

  de wijziging van de Kaart bij Legger oppervlaktewateren 2012, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 20 februari 2019;

 • f.

  de wijziging van de “Legger primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden” d.d. 22 oktober 2003, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 19 december 2018.

   

 • 2.

  Tot intrekking, met ingang van 1 mei 2019, van de volgende besluiten:

 • a.

  Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 15 december 2009;

 • b.

  Besluit Algemene regels keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college bij besluit van 15 december 2009;

 • c.

  Beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college bij besluit van 12 oktober 2010 .

   

 • 3.

  Tot het inwerking laten treden, met ingang van 1 mei 2019, van het collegebesluit van 5 februari 2019, waarbij is besloten om bij vergunningaanvragen voor grondwateronttrekkingen, in plaats van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, voortaan de reguliere vergunningprocedure te volgen en dat in verband hiermee het collegebesluit van 15 december 2009, nr. BO/09.105, is ingetrokken.

 •  

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 maart 2019,

P.J.M. Poelmann, dijkgraaf

J. Goedhart, secretaris-directeur